Ấp 7- xã Tân Ân - Cần Đước -LA

đây là ngôi trường để lại cho tôi nhiều khỉ niệm nhất, nơi tôi vui nhất, hạnh phúc nhất và là nơi buồn nhất.......

THPT Cần Đước